OCELOVÉ TYČE NA VÝROBU OZUBENÍ

Společnost dále nabízí taženou ocel upravenou tepelným procesem tak, aby prakticky plně snížila napětí, ke kterému dochází při zpracování oceli tažením. Tento druh oceli je požadován ve všech případech, kde je zapotřebí zachovat rovný tvar oceli i po jejím zpracování tažením, a to např. při výrobě ozubení.

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Z TAŽENÉ OCELI

Speciální výrobky z tažené oceli jsou vyráběny jen na základě požadavku Klienta a v předem dohodnutém množství. Použití výrobků speciálních tvarů přináší oproti běžně obchodovaným profilům následujicí výhody:

  • snížení potřebných zdrojů pro zpracování, to znamená snížení počtu pracovníků, omezení chodu stroje a také snížení potřebné investice pro nákup speciálního strojního zařízení;
  • snížení odpadového materiálu a tím pádem snížení potřeby prvotní suroviny;
  • možnost zvýšení výroby speciálních výrobků a jejich snadná zaměnitelnost.
Celkově můžeme říci, že speciální výrobky z tažené oceli nabízené naší společností umožní klientům jak vyřešit jinak těžce řešitelné technické problémy, tak i plně a úsporně využít nakoupený materiál. Je to zcela jistě jedna z možností, kterou stojí za to zvážit!