KREMAYER İÇİN ÇELİKLER

Uygulanmasından sonra malzemenin düzlüğünü korumanın önemli olduğu soğuk çekme işleminden gelen gerilmeleri neredeyse tamamen yok eden ısıl işlemli soğuk çekme çelik kütükler sunabiliyoruz.

TRAFITAL ÖZEL KESİM
SOĞUK ÇEKME ÇELİK KÜTÜKLER

Müşteri’nin çizimine göre minimum miktarlarda üretilen özel kesit soğuk çekme çelik kütüklerimiz, standart kesitlerin uygulanmasına nazaran aşağıdaki avantajları sağlar:

  • İş sırasında kaynak azaltımı. Böylece, işçilik masrafından, makine çalışma saatinden ya da üretim için özel makinelere yatırımdan tasarruf;
  • Üretim sırasında atık azaltımı. Böylece, iş için satın alınan malzemeden tasarruf;
  • Parçaların verimliliğini artırma imkanı ve daha kolay birbirleriyle değiştirilebilmesi.
Özetle, özel kesim soğuk çekme kütüklerimizin, müşterilerin geleneksel yollardan çözülmesi zor olan teknik sorunlarını çözmelerine imkan sağladığını ve satın alınan malzemenin hemen ve ticari olarak kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Bu fırsat da göz önüne alınacak faktörlerden biridir!